Á la carte kokki

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Tam­me­laan Á la car­te kok­kia. Työs­sä tulee hal­li­ta suur­ta­lous­puo­li, buf­fa, Á la car­te ja yri­ty­sil­lal­li­set. Työn­ku­va pai­not­tuu Á la car­ten ja yri­ty­sil­lal­lis­ten val­mis­ta­mi­seen. Vuo­ro­työ, sisäl­täen pal­jon ilta­vuo­ro­ja. Töi­tä teh­dään vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä. Töi­tä tar­jol­la kokoai­kai­ses­ti ja tois­tai­sek­si. Palk­kaus TES:n/ sopi­muk­sen mukaan. Työs­sä edel­ly­te­tään aiem­paa koke­mus­ta vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä! Hae pian, aloi­tam­me haas­tat­te­lut heti!

Soita 045 787 67364