Blokkari

Kiin­nos­taa­ko blok­ka­rin työt? Tyk­käät­kö työs­ken­nel­lä ihmis­ten paris­sa, kii­reen­kin keskellä?

Koke­mus on eduk­si, mut­ta ei vält­tä­mä­tön­tä. Asen­ne ratkaisee!

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sil­le Fors­saan tar­vit­taes­sa töi­hin kut­sut­ta­via blokkareita.

Lai­ta hake­mus ja sovi­taan haastatteluaika!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Soita 045 787 67364