Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijä - Forssan seutu

Haem­me keik­ka­työn­te­ki­jää elin­tar­vi­kea­lal­le Fors­san seu­dul­le. Työ­tä on aina­kin 18.2.2022 saak­ka. Iso mah­dol­li­suus jat­kol­le. Päte­vyys­vaa­ti­muk­sia ei ole. Työ­teh­tä­vät on hel­pos­ti ope­tet­ta­vis­sa, mut­ta arvos­tam­me ripeyt­tä työssä.

Kyse­le ihmees­sä lisää, jos jokin jäi mie­ti­tyt­tä­mään. Meil­le voi soit­taa tai What­sAp­pa­ta nume­roon: 045 787 67 364. 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Soita 045 787 67364