Elintarviketyöntekijä lihatuotteiden pakkaamoon

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Tam­me­laan kah­ta kesä­työn­te­ki­jää liha­tuot­tei­den pak­kaa­mi­seen. Töi­tä teh­dään arki­sin yhdes­sä vuorossa. 

Työ­teh­tä­viin kuu­luu liha­tuot­tei­den pak­kaa­mi­nen ja mah­dol­li­ses­ti muut työ­nan­ta­jan osoit­ta­mat työ­teh­tä­vät. Arvos­tam­me aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta elintarvikealalta. 

Hygie­nia­pas­sin suo­rit­ta­mi­nen onnis­tuu Duu­ri-tii­min kaut­ta, mikä­li sel­lais­ta ei ennes­tään löydy. 

Palk­kaus liha-alan tes. 

Aloi­tus vii­meis­tään Tou­ko­kuus­sa, työt jat­kuu Elo­kuun lop­puun saakka. 

Soita 045 787 67364