Grillityöntekijä / Forssa

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan gril­li­työn­te­ki­jää. Työ on osa-aikai­nen ja tar­ve työn­te­ki­jäl­le toistaiseksi. 

Aloi­tus heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Töi­tä teh­dään ma-su, kah­des­sa vuo­ros­sa, 6h vuo­ro­ja. Ei sovi opis­ke­li­jal­le, kos­ka teh­dään myös aamuvuoroja.

Myy­jän teh­tä­viin kuu­luu moni­puo­li­ses­ti kaik­ki työ­nan­ta­jan osoit­ta­mat työt: kas­sa­työs­ken­te­ly, ruo­an­lait­to, sii­vous jne.

Työs­sä vaa­di­taan ripeyt­tä, erin­omai­sia asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­ja ja kykyä työs­ken­nel­lä kii­reen­kin kes­kel­lä. Ei tar­vit­se olla
koke­mus­ta, työ opetetaan.

Palk­ka on MaRa TES:sin mukainen.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Soita 045 787 67364