Hitsaaja x2 Forssaan

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me koke­nut­ta MIG/­MAG-hit­saa­ja teräk­sel­le. Vähin­tään pie­na­hit­saus-päte­vyys vaa­di­taan sekä kone­pa­ja­ku­vien lukutaitoa.

Työ­teh­tä­väs­sä val­mis­te­taan pää­sään­töi­ses­ti koh­ta­lai­sen vaa­ti­via ja mit­ta­tark­ko­ja raken­tei­ta kone­pa­ja­teol­li­suu­teen. Työs­sä tar­vi­taan kykyä itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn ja se on koko­päi­vä­työ­tä. Työ­suh­de on aluk­si mää­rä­ai­kai­nen, 1 - 1,5 kuu­kaut­ta. Hyvä mah­dol­li­suus työl­lis­tyä pidem­mäk­si aikaa.

Soita 045 787 67364