Huoltamotyöntekijä / Somero

Haem­me asiak­kaal­lem­me Some­rol­le huol­toa­se­ma­työn­te­ki­jää kesä­töi­hin kesä-hei­nä­kuuk­si. Työ­teh­tä­viin kuu­luu kah­vion ja kas­san­hoi­to, myyn­ti­työ, sii­vous, säm­py­löi­den täyt­tö ja muut työ­nan­ta­jan osoit­ta­mat työt. Huol­toa­se­mal­la työs­ken­nel­lään yksin. Töi­tä teh­dään ma-su, kah­des­sa vuo­ros­sa. Palk­ka 12,15€/h. Lisät TES:n mukaan. Kau­pan TES, huol­ta­mo­pöy­tä­kir­ja. Työs­sä vaa­di­taan erin­omai­sia asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­ja, ahke­raa otet­ta työ­hön ja kykyä työs­ken­nel­lä itsenäisesti.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Soita 045 787 67364