Kahvilatyöntekijä / Forssa

Etsi­tään Fors­saan Antin Kon­di­to­ri­aan kah­ta koko­päi­väis­tä työn­te­ki­jää kah­vi­lan puo­lel­le. Asia­kas­pal­ve­lu­työ pää­asias­sa kah­vi­lan puolella.

Nyt mah­dol­li­suus työs­ken­nel­lä kivas­sa mili­jöös­sä pit­kiä perin­tei­tä kun­nioit­ta­vas­sa työ­pai­kas­sa. Arvos­tam­me posi­tii­vi­suut­ta sekä asiak­kai­den koh­taa­mi­sen tai­toa. Kah­vi­la­työ vaa­tii asiak­kai­den kuun­te­le­mis­ta, huo­mioon otta­mis­ta sekä pai­neen­sie­to­ky­kyä, joka mah­dol­lis­taa rau­hal­li­sen ja tehok­kaan työnteon.

Etsi­tään kah­ta työntekijää:

- koko­päi­väi­nen vakituinen

- koko­päi­väi­nen kesätyöntekijä

Mara tes

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Soita 045 787 67364