Kerroshoitaja

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Loi­maal­le ker­ros­hoi­ta­jaa. Työ on kokoai­kai­nen ja tar­ve työn­te­ki­jäl­le tois­tai­sek­si. Aloi­tus heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Ker­ros­hoi­ta­jan teh­tä­viin kuu­luu mm. hotel­li­huo­nei­den ja käy­tä­vien sii­vous ja pyyk­ki­huol­to (pesu ja mankelointi).

Työs­sä vaa­di­taan tun­nol­li­suut­ta ja ripeyt­tä. Arvos­tam­me aiem­paa koke­mus­ta­si vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä. Toi­vom­me, että haki­ja on val­mis sitou­tu­maan työ­hön pidem­mäk­si aikaa.

Palk­ka on TES:n mukai­nen: MaRa TES.

Soita 045 787 67364