Kierrätystyöntekijä

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan kol­mi­vuo­ro­työ­hön kier­rä­tys­työn­te­ki­jöi­tä. Työt alkaa Hel­mi­kuus­sa tai Maa­lis-Huh­ti­kuus­sa sopi­muk­sen mukaan. Kokoai­kai­nen työ­suh­de, töi­tä Syys­kuun lop­puun (mah­dol­li­suus myös pidem­pään työsuhteeseen). 

Haem­me rei­pa­sot­tei­sia, vähin­tään 18-vuo­tiai­ta hen­ki­löi­tä, joil­ta onnis­tuu pien­ten pyö­rö­kuor­maa­jien ja truk­kien aja­mi­nen (tai on halu oppia aja­maan näi­tä). Lisäk­si tar­vi­taan hen­ki­löi­tä pro­ses­sin vaa­ti­vaan vai­hee­seen, kyl­mä­ai­nei­den pois­toon. Tämä vaa­tii huo­lel­li­suut­ta ja ripeyttä!

Työ on fyy­sis­tä ja sitä teh­dään osit­tain ulko­na. Palk­kaus avain tes­sin mukai­nen, lisäk­si rei­lu ja hyvä tuotantolisä!

Lai­ta pian hake­mus, haas­tat­te­lut aloi­te­taan jo hakuaikana!

Soita 045 787 67364