Kokki & Siivooja / Loimaa

Kok­ki: Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Loi­maal­le kok­kia. Töi­tä teh­dään maa­nan­tais­ta lau­an­tai­hin, kahdessa

vuo­ros­sa. Joko kokoai­kai­nen, kesä­työ tai oppi­so­pi­mus! Työs­sä vaa­di­taan into­hi­moa ruo­an­lait­toon ja rei­pas­ta työotetta!

Palk­ka on mara tes tai neuvoteltavissa

Sii­voo­ja: Työ ker­ros­sii­vous. Työ­teh­tä­viin kuu­luu hotel­li­huo­nei­den ja käy­tä­vien sii­vous ja pyyk­ki­huol­to. Kokoai­kai­nen työ, palk­kaus 11,2€/h. Aloi­tus mah­dol­li­sim­man pian.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Soita 045 787 67364