Kuljetinasentaja, reissutyö

Fors­sas­sa kul­je­ti­na­sen­nuk­sia hit­saus­tai­toi­sel­le reissuhenkilölle!

Teh­dään pidem­pää päi­vää ja hyö­dyn­ne­tään tuntipankkijärjestelmää. 

Tek­no tes ja tun­ti­palk­ka 16 €/h tai sopi­muk­sen mukaan. 

Hake­mus osoit­tees­sa https://duuritiimi.fi/tyontekijaksi/ tai soit­toa p. 045 78 31 2376.

Soita 045 787 67364