Levyseppähitsaaja Somerolle

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Some­rol­le I-metal­lil­le levy­sep­pä­hit­sa­ria tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vaan kokoai­kai­seen työsuhteeseen. 

Työn­ku­va on moni­puo­li­nen, pää­set teke­mään levy­se­pän hom­mia, hit­saus­ta pää­asias­sa magil­la (jon­kin ver­ran myös tigil­lä), “talon­mie­hen töi­tä”, kuor­mien pur­kua jne. Töi­tä teh­dään arki­sin klo 6.00-14.30. Työ­ai­ka neuvoteltavissa. 

Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den tes, palk­ka neu­vo­tel­ta­vis­sa. Edel­ly­täm­me alan kou­lu­tus­ta ja/ tai työkokemusta.

Ker­rot­han hake­muk­ses­sa­si mah­dol­li­sim­man kat­ta­vas­ti osaamisestasi.

Soita 045 787 67364