Lounaskokki

Etsim­me lou­nas­kok­kia Ravin­to­la Kul­ta­jy­vään Forssaan.

Sinun ei tar­vit­se olla vält­tä­mät­tä ammat­ti­kok­ki. Koto­na opit­tu ruu­an­lait­to­tai­to­kin voi jee­sa­ta, kun­han on kykyä teh­dä mon­taa asi­aa yhtä aikaa ja vauh­dil­la. Työ­ko­ke­mus alal­ta siis plus­saa, mut­ta ei vaatimus.

Työ­ai­ka on kel­lo 7-15, arki­aa­mui­sin. Aluk­si työ­tä on 24 tun­tia vii­kos­sa eli kol­me täyt­tä päi­vää. Työ­päi­vät vaihtelevat. 

Palk­kaus maran tes­sin mukaan aikai­sem­pi koke­mus huomioiden.

Aloi­tusai­ka sovit­ta­vis­sa. Pikai­nen­kin aloi­tus järjestynee.

Työn kes­tok­si arvioi­daan alus­sa 1-3 kuu­kaut­ta, mut­ta täs­tä voi­si urje­ta pit­kä­ai­kai­nen­kin työ. 

Työ­tun­tien mää­rä voi myös kas­vaa tulevaisuudessa.

Soita 045 787 67364