Maaporan käyttäjä

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Saloon sään­kes­tä­vää maa­po­ran käyt­tä­jää aidan rakennustyömaalle. 

Työt alkaa Jou­lu­kuun alus­sa ja kes­tää 2-3 viik­koa. Työs­sä vaa­di­taan hyvää fyy­sis­tä kun­toa, jot­ta jak­saa teh­dä töi­tä koh­tuul­li­sen pai­na­val­la maa­po­ral­la. Emme vaa­di aiem­paa koke­mus­ta maa­po­ran käy­tös­tä, tar­vit­taes­sa pereh­dy­täm­me poran käyt­töön. Työ­pai­kan sijain­nin vuok­si oma auto tulee olla käytössä. 

Mikä­li hyväs­sä työ­po­ru­kas­sa työs­ken­te­ly muka­val­la työ­maal­la kiin­nos­taa, lai­ta hake­mus­ta tule­maan! Haas­tat­te­lut aloi­te­taan heti!

Mei­dän kaut­ta on halu­tes­saan mah­dol­lis­ta teh­dä tämän jäl­keen muu­al­la­kin keik­kaa tai työl­lis­tyä jol­le­kin asiak­kaal­lem­me vakituiseksi.

Soita 045 787 67364