Maataloustyöntekijä

Loi­maal­le erääl­le maa­ti­lal­le etsi­tään apu­ria. Trak­to­ril­la ajoa ja muu­ta kai­ken­lais­ta aut­te­lua vil­je­ly­ti­lal­la. Kar­jaa ei ole. Vaik­ka et osai­si vie­lä ajaa trak­to­ria, kan­nat­taa hakea työ­paik­kaa. Täs­tä voi­si saa­da vaki­tui­sen hom­man. Aluk­si hom­maa oli­si toden­nä­köi­ses­ti 30-40h/vk. Aloi­tus joko piak­koin tai sit­ten vuo­den alus­ta tai sopi­muk­sen mukaan. Jou­lu­kuun puo­li­vä­lis­tä kak­si viik­koa eteen­päin hom­maa ei ole, sil­loin pitä­vät lomaa.

Täs­tä voi­si napa­ta hyvän moni­puo­li­sen hom­man itsel­le tai kaverille.

Kie­li­tai­to­vaa­ti­mus: suomi/englanti.

Huom! Jos olet kiin­nos­tu­nut hake­maan paik­kaa, täy­tä hake­muk­sem­me https://duuritiimi.fi/tyontekijaksi/. Mai­nit­se lisä­tie­to­ken­täs­sä, että olet kiin­nos­tu­nut tapauk­ses­ta MTLoimaa11/22.

Note! If you are inte­res­ted in applying for a posi­tion, fill out our applica­tion https://duuritiimi.fi/tyontekijaksi/. Men­tion in the addi­tio­nal infor­ma­tion field that you are inte­res­ted in the case MTLoimaa11/22.

Soita 045 787 67364