Meijerityöntekijä / Somero

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Some­rol­le mei­je­ri­työn­te­ki­jää. Töi­tä on tar­jol­la arki­sin 10-20 h vii­kos­sa toistaiseksi.

Työ­teh­tä­viin kuu­luu juus­ton valmistus/ pak­kaus tuo­tan­to­lin­jas­tol­la lin­jas­ton eri vaiheissa.

Työ­hön valit­ta­val­la hen­ki­löl­lä tulee olla ruis­ta ran­tees­sa, hyvä fyy­si­nen kun­to ja ahke­ra ote työntekoon.

Palk­ka on mei­je­rin TES­sin mukai­nen. Alku­palk­ka ilman aiem­paa koke­mus­ta 11,44 €/h

Mikä­li tar­vit­set enem­män työ­tä, älä jar­rut­te­le hake­muk­sen lait­ta­mi­ses­sa meil­le. Duu­ri-tii­mil­lä on lähi­seu­dul­la myös mui­ta asiak­kai­ta, jot­ka kai­paa­vat kovas­ti lisä­työ­voi­maa. Suun­ni­tel­laan sinun näköi­nen viikko!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Soita 045 787 67364