Puutarhalle apulainen kolmeksi viikoksi

Etsim­me asiak­kaal­lem­me työn­te­ki­jää tai­mien istu­tuk­seen, har­ven­nuk­seen, pak­kaa­mi­seen kol­mek­si vii­kok­si. Työ oli­si suun­ni­tel­tu teh­tä­vän 21.3.-6.4. Aiem­paa koke­mus­ta alal­ta ei tar­vi­ta, kos­ka pai­kan pääl­lä pereh­dy­te­tään. Koh­de on Tam­me­las­sa. Vaik­ka kysees­sä on lyhyt keik­ka, kaut­tam­me voit saa­da muu­ta­kin työ­tä. Kysei­ses­sä työs­sä työ­eh­to­so­pi­muk­se­na Puu­tar­ha-alan TES. Palk­kaus mini­mis­sään: 9,36 €/h.

Soita 045 787 67364