Ravintolan tarjoilija - Loimaalle

Onko sinul­la koke­mus­ta tar­joi­li­jan työs­tä ja oli­sit kiin­nos­tu­nut vaki­pai­kas­ta? Koet­ko olo­si luon­te­vak­si ihmis­ten ja kii­reen­kin kes­kel­lä? Luo­tet­ta­vuut­ta, havain­noin­ti­ky­kyä ja täs­mäl­li­syyt­tä arvostetaan.

Tar­jol­la oli­si toden­nä­köi­ses­ti täy­det työ­tun­nit sisäl­täen eri vuo­ro­ja ja vii­kon­lop­pu­työ­tä. Ota­han roh­keas­ti yhteyt­tä, vaik­ka koke­mus­ta oli­si niu­kas­ti. Asen­ne on kui­ten­kin tärkein!

Hake­muk­sen saa­tuam­me olem­me yhtey­des­sä sinuun päin ja sovim­me haas­tat­te­lus­ta. Täy­tä lomak­kee­seen mah­dol­li­sim­man kat­ta­va kuvaus omas­ta tämän het­ki­ses­tä tilan­tees­ta­si ja vuo­ro­toi­veis­ta­si, niin osaam­me miet­tiä oli­si­ko tämä vai jokin muu työ sinul­le passeli.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Soita 045 787 67364