Siivooja / Lieto

Haem­me kokoai­kais­ta sii­voo­jaa asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Lie­toon. Arvos­tam­me alan kou­lu­tus­ta ja aiem­paa koke­mus­ta työs­tä! Työ­teh­tä­viin kuu­luu moni­puo­li­ses­ti työ­nan­ta­jan osoit­ta­mat sii­vous­työt. Töi­tä teh­dään joko parin kans­sa tai itse­näi­ses­ti. Perus- ja yllä­pi­to­sii­vouk­sia. Palk­kaus koke­muk­sen mukaan 12-13e/h. 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Soita 045 787 67364