Siivooja / Saloon

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Saloon autol­lis­ta sii­voo­jaa vaih­tu­viin työ­koh­tei­siin. Töi­tä on tar­jol­la 20-37,5h vii­kos­sa
tois­tai­sek­si. Hyväl­le tyy­pil­le hom­mia tulee riittämään!

Sii­voo­ja tekee kaik­kia asia­kas­yri­tyk­sen tar­joa­mia sii­vouk­sia, mm. talo­yh­tiöi­den por­ras­sii­vouk­sia ja eri alo­jen pk-yri­tys­ten
toi­mis­to- ja tuo­tan­to­ti­lo­jen sii­vouk­sia. Työ­hön perehdytetään.

Kou­lu­tus­ta alal­le ei vaa­di­ta, mut­ta arvos­tam­me koke­mus­ta vas­taa­vas­ta työs­tä. Oikea asen­ne on kui­ten­kin tär­kein! Työs­sä
vaa­di­taan vas­tuul­li­suut­ta, kykyä työs­ken­nel­lä yksin, ripe­ää työ­tah­tia ja hyvää fyy­sis­tä kuntoa.

Palk­ka on 11,2€/ tun­ti, oman auton käy­tös­tä mak­se­taan kilometrikorvaus.

Kyse­le ihmees­sä lisää, jos jokin jäi mie­ti­tyt­tä­mään. Meil­le voi soit­taa tai What­sAp­pa­ta nume­roon: 045 78767364. 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Soita 045 787 67364