Siivooja

Etsi­tään Fors­san seu­dul­le sii­voo­jia. Tar­vit­sem­me seson­ki­työ­hön koko­päi­väi­siä ja sen lisäk­si satun­nai­sia vuo­ro­ja teke­mään keik­ka­lai­sia. Tar­jol­la on sen lisäk­si mm. sii­vous ja puh­taa­na­pi­don töi­tä elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­des­sa. Var­maa tie­toa vuo­rois­ta ei ole, mut­ta työ voi­daan rää­tä­löi­dä sinul­le sopivaksi.

Tule käy­mään haas­tat­te­lus­sa niin mie­ti­tään yhdes­sä sinul­le hommia!

Soita 045 787 67364