Tarjoilija Forssaan

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan tar­joi­li­jaa. Ravin­to­las­sa val­mis­te­taan lou­nas­ta ja á la car­tea. Työt alkaa sopi­muk­sen mukaan ja töi­tä on tar­jol­la 20-40h/ vko tois­tai­sek­si. Töi­tä teh­dään maa­nan­tais­ta lau­an­tai­hin. Työ­kie­le­nä suo­men kieli. 

Hygie­nia­pas­si ja annis­ke­lu­pas­si ovat eduk­si, mut­ta eivät vält­tä­mät­tö­miä. Pas­sit voi suo­rit­taa töi­den alkaes­sa ja Duu­ri-tii­mi avus­taa näi­den hankkimisessa.

Palk­kaus on Maran TES:n mukai­nen eli koke­muk­ses­ta riip­puen 11,38€/h-12,67 €/h.

Arvos­tam­me aiem­paa koke­mus­ta tar­joi­li­jan työs­tä, eikä hymy saa hyy­tyä kii­reen­kään keskellä!

Soita 045 787 67364