Tarjoilijalle kesätöitä saaressa!


Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Hotel­li & Ravin­to­la Sand­vi­kil­le tar­joi­li­jaa kesäk­si! Töi­tä on kokoai­kai­ses­ti Kesä­kuun alus­ta Hei­nä­kuun lop­puun. Työ­nan­ta­ja tar­jo­aa majoi­tuk­sen ihas­tut­ta­val­la Pen­sa­rin saarella!

Työs­sä vaa­di­taan erin­omais­ta asia­kas­pal­ve­lua­sen­net­ta, hymy ei saa hyy­tyä kii­reen­kään kes­kel­lä! Työ­kie­le­nä on englan­ti, toi­voi­sim­me että puhut myös aut­ta­vas­ti ruot­sia. Teh­tä­väs­sä tar­vi­taan hygie­nia­pas­si ja annis­ke­lu­pas­si, tar­vit­taes­sa Duu­ri-tii­mi avus­taa näi­den hank­ki­mi­ses­sa. Palk­ka Maran TES:n mukai­nen, tun­ti­pank­ki käytössä. 

Tämä työ sopii myös opis­ke­li­jal­le, saat työ­hön hyvän perehdytyksen!

Soita 045 787 67364