Matkailu- ja ravitsemus

Á la carte-tarjoilija kesäksi saareen!

Työsuhde

Määräaikainen

Työaika

Kokoaikainen

Työn kesto

3 - 6 kk

Peruspalkka

Maran tes

Jaa sivu

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me kah­ta Á la car­te-tar­joi­li­jaa Pen­sa­rin ihas­tut­ta­vaan saa­ris­toon hotelli-ravintolaan. 

Asia­kas tar­jo­aa majoi­tuk­sen saa­rel­la työ­päi­vien ajan ja kul­je­tuk­sen mai­hin töi­den loppuessa. 

Töi­tä on tar­jol­la kokoai­kai­ses­ti Tou­ko­kuus­ta Elo­kuu­hun. Töi­den aloi­tus- ja lope­tusai­ka on sovit­ta­vis­sa jous­ta­vas­ti. Lai­ta hake­mus, vaik­ka voi­sit työs­ken­nel­lä vain osan kesästä! 

Olet sit­ten koke­nut kon­ka­ri tai alan into­hi­moi­nen opis­ke­li­ja, olem­me kiin­nos­tu­nei­ta saa­maan hakemuksesi. 

Tar­joi­li­jan tuli­si puhua suo­mea ja englan­tia, ruot­sin kie­len tai­to on eduk­si. Työs­sä vaa­di­taan annis­ke­lu­pas­sia ja hygieniapassia. 

Palk­kaus maran tes­sin mukaan, palk­ka­toi­vei­ta kuun­nel­laan. Asia­kas­yri­tyk­ses­täm­me ja Duu­ri-tii­mis­tä kuu­let lisää työhaastattelussa. 

Tule viet­tä­mään iki­muis­toi­nen kesä tasok­kaas­sa Á la car­te-ravin­to­las­sa huip­pu­tii­min kans­sa työskennellen!

Täy­tä hake­mus, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä ja sovi­taan aika työ­haas­tat­te­lul­le. Toi­mi pian, haas­tat­te­lut aloi­te­taan heti ja valin­nat teh­dään heti sopi­vien hen­ki­löi­den löydyttyä! 

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Duu­ri-tii­mi Oy (3107190-1)

Duu­ri-tii­mi on uuden ajan vuo­kra­työ­fir­ma, jon­ka mis­sio on tuo­da suju­vuut­ta työ­mark­ki­noil­le. Toi­vom­me voi­vam­me yllät­tää työn­te­ki­jäm­me posi­tii­vi­sel­la koke­muk­sel­la vuo­kra­työs­tä. Yri­täm­me sat­sa­ta sik­si sitou­tu­mis­ta lisää­viin teki­jöi­hin. Vii­me tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä NPS (Suo­sit­te­li­sit­ko Duu­ri-tii­miä työ­nan­ta­ja­na) oli 93/100. Olem­me yksi­tyi­so­mis­tei­nen kas­va­va yri­tys ja täl­lä het­kel­lä työl­lis­täm­me muu­ta­man kym­me­nen ihmis­tä eri puo­lil­ta Suo­mea, suu­rin osa Hämees­tä. Ete­läi­sim­mät työt ovat PK-seu­dul­la ja Poh­joi­sim­mat Pudas­jär­vel­lä ja Yli-Iissä.

Soita 045 787 67364