Verhoilija / Salo

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me huo­ne­ka­lu­teh­taal­le ver­hoi­li­jaa. Töi­tä on aluk­si muu­ta­ma­na päi­vä­nä vii­kos­sa, myö­hem­min
mah­dol­li­ses­ti täy­sil­lä tun­neil­la. Töi­tä on tar­jol­la alus­ta­vas­ti kesään saak­ka, ehkä pidem­pään tilaus­kan­nas­ta riippuen.

Ver­hoi­li­ja työs­ken­te­lee asia­kas­yri­tyk­sem­me ver­hoo­mos­sa, töi­tä teh­dään arki­sin ma-pe välillä.

Koke­mus­ta työs­tä vaa­di­taan, ei vält­tä­mät­tä koulutusta.

Palk­ka on TES:n mukai­nen, Teks­tii­li- ja muo­tia­lan työehtosopimus.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Soita 045 787 67364