B2B-myyntiedustaja Varsinais-Suomeen

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Var­si­nais-Suo­meen B2B-myyn­tie­dus­ta­jaa. Työ­kie­li­nä teh­tä­väs­sä on vähin­tään suomi+englanti. Sak­san ja Espan­jan kie­len tai­dois­ta on etua tähän teh­tä­vään hakeutuessa. 

Teh­tä­vä­nä­si on myydä/ mark­ki­noi­da asiak­kaam­me tuo­tet­ta kan­sain­vä­li­sil­lä mark­ki­noil­la. Töi­tä on tar­jol­la 37,5h/ vko. Arki­sin teh­tä­vä päi­vä­työ. Osittainen/ lähes kokoai­kai­nen etä­työ­mah­dol­li­suus! Työ saat­taa sisäl­tää kul­ke­mis­ta mes­suil­la joko suo­mes­sa tai ulko­mail­la, jol­loin työ­nan­ta­ja mak­saa len­not, hotel­lit, mat­ka­ku­lut jne. 

Työ saat­taa sisäl­tää myös myy­tä­vän tuot­teet tar­kas­ta­mis­ta, pak­kaa­mis­ta jne. 

Palk­kaus hen­ki­lös­tö­alan työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­nen (vähin­tään 13,05€/h, nousee 1.5 alkaen 13,34€/h) ja lisäk­si pro­vi­siot myynneistä!

Arvos­tam­me aktii­vis­ta otet­ta myyn­ti­työ­hön ja koke­mus­ta vas­taa­vas­ta työstä.

Soita 045 787 67364