Laskutustiedot

Arvoisat toimittajat!

Mikä­li mah­dol­lis­ta, olkaa ystä­väl­li­set ja lähet­tä­kää las­kut verk­ko­las­kui­na. Yri­tyk­sen nimi: Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Duu­ri-tii­mi Oy  Y-tun­nus: 3107190-1 

Verkkolaskutus

Las­ku­tuso­soi­te: 003731071901 
Ope­raat­to­ri­tun­nus: 003721291126 
Välit­tä­jä: Maventa

Sähköpostilaskutus

ostolaskut@laskentapiste.com

Huomio toimittajat!

Käyn­tio­soit­tee­seem­me tai mui­hin kuin yllä mai­nit­tuun säh­kö­pos­tio­soit­tei­siim­me lähe­te­tyis­tä las­kuis­ta perim­me 15 € käsit­te­ly­mak­sun (alv. 0%). Yllä mai­nit­tu­jen ohjei­den mukaan lähe­te­tyis­tä las­kuis­ta emme peri käsit­te­ly­ku­lu­ja.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Duu­ri-tii­mi Oy 
Y-tun­nus: 3107190-1 
Kou­lu­ka­tu 13, 30100 Fors­sa
Avoin­na maa­nan­tai­sin 12-17, tors­tai­sin 12-14 ja per­jan­tai­sin 10-14
Mui­na aikoi­na sopi­muk­sen mukaan +358 45 7876 7364

Soita 045 787 67364