Avoimet työpaikat Forssa ja muu Suomi

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan koke­nut­ta kone­kus­kin apu­lais­ta, eli lapio­mies­tä. Työt alkaa mah­dol­li­sim­man pian. Töi­tä tar­jol­la tois­tai­sek­si ja kokoai­kai­ses­ti!  Työ­teh­tä­vät mää­räy­ty­vät osaa­mi­sen mukaan, mutta …

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me koke­nut­ta MIG/­­MAG-hit­­saa­­ja teräk­sel­le. Vähin­tään pie­­na­­hit­­saus-päte­­vyys vaa­di­taan sekä kone­pa­ja­ku­vien luku­tai­toa. Työ­teh­tä­väs­sä val­mis­te­taan pää­sään­töi­ses­ti koh­ta­lai­sen vaa­ti­via ja mit­ta­tark­ko­ja raken­tei­ta kone­pa­ja­teol­li­suu­teen. Työs­sä tarvitaan …

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me ker­ros­hoi­ta­jaa hotel­li­huo­nei­den sii­vouk­seen. Töi­tä on tar­jol­la 2-3 päi­vää vii­kos­sa. Työt alkaa sopi­muk­sen mukaan Syys­kuun aika­na ja töi­tä on tar­jol­la toistaiseksi. …

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan tar­joi­li­jaa. Ravin­to­las­sa val­mis­te­taan lou­nas­ta ja á la car­tea. Työt alkaa sopi­muk­sen mukaan ja töi­tä on tar­jol­la 20-40h/ vko toistaiseksi. …

Soita 045 787 67364