Avoimet työpaikat Forssa ja muu Suomi

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Var­­si­­nais-Suo­­meen B2B-myyn­­tie­­dus­­ta­­jaa. Työ­kie­li­nä teh­tä­väs­sä on vähin­tään suomi+englanti. Sak­san ja Espan­jan kie­len tai­dois­ta on etua tähän teh­tä­vään hakeu­tues­sa.  Teh­tä­vä­nä­si on myydä/ …

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Some­rol­le I-metal­­lil­­le levy­sep­pä­hit­sa­ria tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vaan kokoai­kai­seen työ­suh­tee­seen.  Työn­ku­va on moni­puo­li­nen, pää­set teke­mään levy­se­pän hom­mia, hit­saus­ta pää­asias­sa magil­la (jon­kin verran …

Kokki Loimaalle 

Haem­me kok­kia asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Loi­maan SEO Park­kiin. Työt alkaa Tam­mi­kuun alku­puo­lel­la ja työ­suh­de on tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va. Töi­tä on tar­jol­la 30-35h vii­kos­sa.  Työtehtäviisi …

Tiskari Saloon 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Salon Meri­niit­tyyn tar­vit­taes­sa töi­hin kut­sut­ta­vaa tiskaria/ ravin­to­la­työn­te­ki­jää. Työt alkaa sopi­muk­sen mukaan ja jat­kuu tois­tai­sek­si. Edel­ly­täm­me työ­ko­ke­mus­ta vas­taa­vis­ta työ­teh­tä­vis­tä! Työ­kie­le­nä suo­men kieli. …

Haem­me nuo­reen ja reip­paa­seen hen­ki­lös­tö­alan yri­tyk­seem­me lisä­vah­vis­tus­ta toi­min­tam­me kas­vaes­sa. Avoin­na ole­vas­sa teh­tä­väs­sä tulet teke­mään sekä HR-asian­­tun­­ti­­jan työ­tä, että B2B-myyn­tiä.  Olet­ko HR-asian­­tun­­ti­­ja, joka …

Leipuri Forssaan 

Aloi­tus heti/sopimuksen mukaan. Koko­päi­vä­työ. Vaki­tui­nen. Huom! Hakuoh­jeet: Jos haluat hakea, täy­tä hake­mus: https://duuritiimi.fi/tyontekijaksi/. Jos haluat lisä­tie­to­ja, soi­ta tai What­sAp­paa 045 78 76 …

Soita 045 787 67364