Avoimet työpaikat Forssa ja muu Suomi

Löydä meiltä parhaat työpaikat.

Keilahallityöntekijä, vakkari, FORSSA

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan kei­la­hal­li­työn­te­ki­jää. Työt alkaa Syys­kuun alus­ta ja jat­kuu tois­tai­sek­si. Töi­tä on tar­jol­la vähin­tään 30h/vko. Tar­joam­me työn­te­ki­jöil­lem­me hen­ki­lös­tö­etu­ja! Palkkaus

Katso lisätietoja »

Kuljettaja, vakkaripaikka, PAROLA

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Paro­laan kul­jet­ta­jaa. Töi­tä on tar­jol­la kokoai­kai­ses­ti ja vaki­tui­ses­ti syys­kuun alus­ta läh­tien. Työt alkaa sopi­muk­sen mukaan jo Elo­kuun loppupuolella.

Katso lisätietoja »

Ostaja/ romumetallit, vakituinen paikka, EURAJOKI

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Eura­joel­le osta­jaa vaki­tui­seen kokoai­kai­seen työ­suh­tee­seen kier­rä­tys­pal­ve­lu­yri­tyk­seen. Tar­joam­me työn­te­ki­jöil­lem­me SMAR­TU­Min ja olem­me kiin­nos­tu­nei­ta kuu­le­maan palk­ka­toi­vee­si!  Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu romu­me­tal­lin ostaminen

Katso lisätietoja »

Yksikön johtaja, vakituinen paikka, EURAJOKI

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Eura­joel­le yksi­kön joh­ta­jaa kier­rä­tys­pal­ve­lu­yri­tyk­seen. Töi­tä on tar­jol­la kokoai­kai­ses­ti ja tois­tai­sek­si. Tar­joam­me työn­te­ki­jöil­lem­me SMAR­TU­Min ja olem­me kiin­nos­tu­nei­ta kuu­le­maan palkkatoiveesi.

Katso lisätietoja »

Materiaalikoneen kuljettaja, vakituinen, EURAJOKI

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Eura­joel­le kier­rä­ty­sa­lan ammat­ti­lais­ta mate­ri­aa­li­ko­neen kul­jet­ta­jak­si. Työ­suh­de on tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va ja kokoai­kai­nen! Tar­joam­me työn­te­ki­jöil­lem­me SMAR­TU­Min ja olem­me kiinnostuneita

Katso lisätietoja »

Traktorinajotait. maataloustyöntekijä, HUITTINEN

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Huit­ti­siin trak­to­rin­ajo­tai­tois­ta maa­ta­lous­työn­te­ki­jää pel­to­töi­hin. Töi­tä on tar­jol­la Elo­kuus­ta Loka­kuu­hun ja kevääl­lä Huh­­ti-Tou­­ko­­kuus­­sa. Töi­tä on tar­jol­la täy­det tun­nit! Tarjoamme

Katso lisätietoja »
Soita 045 787 67364