Avoimet työpaikat

Huoltoasematyöntekijä / myyjä - Forssa 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan myyjää/ huol­toa­se­ma­työn­te­ki­jää. Työ on kokoai­kai­nen ja tar­ve työn­te­ki­jäl­letois­tai­sek­si. Aloi­tus Tou­ko­kuus­sa. Töi­tä teh­dään ma-su, kah­des­sa vuo­ros­sa. Myy­jän teh­tä­viin kuu­luu moni­puo­li­ses­ti kaik­ki työ­nan­ta­jan osoittamat

Lue Lisää 

Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijä - Forssan seutu 

Haem­me keik­ka­työn­te­ki­jää elin­tar­vi­kea­lal­le Fors­san seu­dul­le. Työ­tä on aina­kin 18.2.2022 saak­ka. Iso mah­dol­li­suus jat­kol­le. Päte­vyys­vaa­ti­muk­sia ei ole. Työ­teh­tä­vät on hel­pos­ti ope­tet­ta­vis­sa, mut­ta arvos­tam­me ripeyt­tä työs­sä. Kysele

Lue Lisää 

Elintarviketyöntekijä / Forssa 

Haem­me uut­ta työn­te­ki­jää vaki­tui­seen koko­päi­väi­seen työ­suh­tee­seen elin­tar­vi­kea­lal­le Fors­san seu­dul­le. Työ­nä on elin­tar­vik­kei­den val­mis­tus ja pak­kaus pie­neh­kön työ­tii­min kans­sa. Meil­lä on ollut poruk­kaa aut­ta­mas­sa usein kiireapuna

Lue Lisää 

Verhoilija / Salo 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me huo­ne­ka­lu­teh­taal­le ver­hoi­li­jaa. Töi­tä on aluk­si muu­ta­ma­na päi­vä­nä vii­kos­sa, myö­hem­minmah­dol­li­ses­ti täy­sil­lä tun­neil­la. Töi­tä on tar­jol­la alus­ta­vas­ti kesään saak­ka, ehkä pidem­pään tilaus­kan­nas­ta riip­puen. Ver­hoi­li­ja työskentelee

Lue Lisää 

Keittiöapulainen / Salo 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me lou­nas­ra­vin­to­laan rei­pas­ta tiskaria/ salia­pu­lais­ta. Tar­vit­taes­sa töi­hin kut­sut­ta­va. (Täl­lä het­kel­lä töi­tä on ollut vii­te­nä päi­vä­nä vii­kos­sa, useim­mi­ten 4-5h vuo­ro­ja, sil­loin täl­löin 8h vuo­ro­ja). Töitä

Lue Lisää 
Soita 050 4408 922