Avoimet työpaikat Forssa ja muu Suomi

Löydä meiltä parhaat työpaikat.

Kokki, Pizzeria, FORSSA

Etsim­me asia­kas­yri­tyk­seem­me kok­kia pizze­ri­aan. Työ­kie­le­nä käy suo­mi tai turk­ki. Vaa­dim­me alan työ­ko­ke­mus­ta. Arvos­tam­me koke­mus­ta lavash-lei­­pien lei­po­mi­ses­ta. Kuten ravin­to­lois­sa yleen­sä, sinun

Katso lisätietoja »

Koneenajotaitoinen maataloustyöntekijä, HAAPAJÄRVI

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Haa­pa­jär­vel­le koneen­ajo­tai­tois­ta maa­ta­lous­työn­te­ki­jää moni­puo­li­siin työ­teh­tä­viin. Töi­tä on tar­jol­la Tou­ko­kuus­ta Syys-Loka­­kuul­­le, keleis­tä riip­puen. Palk­kauk­ses­sa nou­da­te­taan maa­seu­dun tes­siä, palk­ka 10,5-14€/h

Katso lisätietoja »

Autokorjaamon työnjohtaja, HÄMEENLINNA

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Hämeen­lin­naan auto­kor­jaa­mon työn­joh­ta­jaa mää­rä­ai­kai­seen sijai­suu­teen. Työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan mah­dol­li­sim­man pian ja jat­ku­vat aina­kin nel­jän kuu­kau­den ajan, mahdollisesti

Katso lisätietoja »

Kylmälaiteasentaja, vakkaripaikka, OULU

Tar­jol­la kyl­mä­lai­tea­sen­ta­jan vaki­tui­nen työ Oulus­sa. Palk­ka 15-25€/h, koke­muk­ses­ta ja osaa­mi­ses­ta riip­puen. Tek­nol­gia­teol­li­suu­den TES käy­tös­sä. Täs­sä teh­tä­väs­sä edel­ly­te­tään sovel­tu­vaa amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta (esim. kylmäasentajan

Katso lisätietoja »

Työnjohtaja/ maanrakennus, REISSUTYÖ, KOKO SUOMI

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Poh­­jois-Poh­­jan­­maal­­le työn­joh­ta­jaa maan­ra­ken­nusa­lal­le moni­puo­li­siin maan­ra­ken­nus­töi­hin. Työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan ja jat­ku­vat tois­tai­sek­si. Töi­tä on tar­jol­la kokoai­kai­ses­ti. Palk­kaus infra-alan

Katso lisätietoja »

Teollisuusovihuoltaja, ROVANIEMI/ LAPPI

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Rovaniemelle/ Lap­piin teol­li­suuso­vi­huol­ta­jaa itse­näi­seen työ­hön. Työ­suh­de on tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va ja kokoai­kai­nen. Työt alkaa sopi­muk­sen mukaan Tou­ko­kuun aikana. 

Katso lisätietoja »

Kukkakaupan myyjä, FORSSA

Etsim­me Fors­saan sidon­ta­tai­tois­ta kuk­ka­kau­pan myy­jää tuu­rauk­siin ja seson­kei­hin. Palk­ka on väh.11,49€/h, kau­pan alan TESin mukaan. Edel­ly­täm­me aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta alal­ta ja erinomaisia

Katso lisätietoja »
Soita 045 787 67364