Avoimet työpaikat Forssa ja lähialueet

Löydä meiltä parhaat työpaikat!

Maataloustyöntekijä 

Loi­maal­le erääl­le maa­ti­lal­le etsi­tään apu­ria. Trak­to­ril­la ajoa ja muu­ta kai­ken­lais­ta aut­te­lua vil­je­ly­ti­lal­la. Kar­jaa ei ole. Vaik­ka et osai­si vie­lä ajaa trak­to­ria, kan­nat­taa hakea työ­paik­kaa. Tästä

Lue Lisää 

Leipuri-kondiittori 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Fors­saan ammat­ti­tai­tois­ta lei­­­pu­­­ri-kon­­­diit­­­to­­­ria lop­pu­vuo­den seson­kiin. Työt alkaa heti ja jat­kuu aina­kin lop­pu­vuo­den. Töi­tä on tar­jol­la kokoai­kai­ses­ti. Työs­sä pää­set val­mis­ta­maan her­kul­li­sia tuot­tei­ta (lei­vät, leivokset,

Lue Lisää 

Á la carte kokki 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Tam­me­laan Á la car­te kok­kia. Työs­sä tulee hal­li­ta suur­ta­lous­puo­li, buf­fa, Á la car­te ja yri­ty­sil­lal­li­set. Työn­ku­va pai­not­tuu Á la car­ten ja yri­ty­sil­lal­lis­ten valmistamiseen.

Lue Lisää 

Lietoon siivoojia 

Tar­ve 1 hlö sii­vouk­seen, 1 hlö yllä­pi­to­sii­vouk­sen esi­hen­ki­lök­si ja 1 hlö keik­ka­sii­voo­jak­si. Edel­ly­täm­me rei­pas­ta ja oma­toi­mis­ta työs­ken­te­ly­otet­ta, sekä oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suut­ta. Arvos­tam­me aiem­paa koke­mus­ta siivoustyöstä.

Lue Lisää 

Maaporan käyttäjä 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Saloon sään­kes­tä­vää maa­po­ran käyt­tä­jää aidan raken­nus­työ­maal­le.  Työt alkaa Jou­lu­kuun alus­sa ja kes­tää 2-3 viik­koa. Työs­sä vaa­di­taan hyvää fyy­sis­tä kun­toa, jot­ta jak­saa teh­dä töitä

Lue Lisää 

Tiskari 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Saloon tar­vit­taes­sa töi­hin kut­sut­ta­vaa tiskaria/ salia­pu­lais­ta lou­nas­ra­vin­to­laan. Työt teh­dään arki­sin. Aloi­tus Mar­ras­kuus­sa! Töi­tä on tar­jol­la satun­nai­ses­ti, noin 4h vuo­ro­ja (klo 11-15). Työ­teh­tä­viin kuuluu

Lue Lisää 

Siivooja 

Etsi­tään Fors­san seu­dul­le sii­voo­jia. Tar­vit­sem­me seson­ki­työ­hön koko­päi­väi­siä ja sen lisäk­si satun­nai­sia vuo­ro­ja teke­mään keik­ka­lai­sia. Tar­jol­la on sen lisäk­si mm. sii­vous ja puh­taa­na­pi­don töi­tä elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­des­sa. Varmaa

Lue Lisää 

CNC-koneistaja 

Saloon etsi­tään CNC-koneis­­­ta­­­jaa. Aloi­tus heti sopi­van hen­ki­lön löy­tyes­sä. Työ­ko­ke­mus­ta mie­lel­lään noin vii­si vuot­ta. Palk­kaus TES:n mukaan, puuse­pän­teol­li­suu­den TES. Arki­sin teh­tä­vää päivävuoroa.

Lue Lisää 

Elintarviketyöntekijä 

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Saloon elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jää kalan­ja­los­tuk­sen moni­puo­li­siin työ­teh­tä­viin. Työ­tun­te­ja on 20-40h vii­kos­sa tois­tai­sek­si.  Arki­sin teh­tä­vä työ ja vapaat vii­kon­lo­put! Työ­ai­ka­pank­ki käy­tös­sä.  Työ­pai­kan sijain­nin vuok­si tulee olla

Lue Lisää 

Kuljetinasentaja 

Fors­sas­sa kul­je­ti­na­sen­nuk­sia hit­saus­tai­toi­sel­le reis­su­hen­ki­löl­le! Teh­dään pidem­pää päi­vää ja hyö­dyn­ne­tään tun­ti­pank­ki­jär­jes­tel­mää.  Tek­no tes ja tun­ti­palk­ka 16 €/h tai sopi­muk­sen mukaan.  Hake­mus osoit­tees­sa https://duuritiimi.fi/tyontekijaksi/ tai soit­toa p.

Lue Lisää 
Soita 045 787 67364