Sujuvin apu henkilöstöasioissa

Duu­ri-tii­mi on 2020 toi­min­tan­sa aloit­ta­nut henkilöstövuokrausfirma. 

Vuo­kraam­me tii­mi­läi­siäm­me keik­ka­hom­miin sekä vaki­tui­siin töi­hin. Meil­lä on työn­te­ki­jöi­tä eri yri­tyk­sis­sä ympä­ri Suomen.

Pys­tym­me rek­ry­toi­maan ammat­ti­lai­sia kat­ta­vas­ti eri­lai­siin työ­teh­tä­viin asiak­kai­den tar­pei­den mukaan.

Yrityksille

 

  • Kun haluat työn­te­ki­jän hel­pos­ti, kulut enna­koi­den ja riskittömästi
  • Apua hr-asiois­sa, työ­lain­sää­dän­nön kans­sa sekä työsopimusasioissa
  • Rek­ry­toin­ti ja ehdok­kai­den esit­te­ly maksutta
  • Nor­maa­li ker­roin sopi­van työn­te­ki­jän löy­tyes­sä: 1,85 x työn­te­ki­jän palk­ka (raken­nusa­la x 2,0)
  • Ker­roin sisäl­tää sai­raus­pois­sao­lot, lomat ja pal­kan sivukulut

 

Työnhakijalle

Yksi haku - monta mahdollisuutta

Tii­mi­läi­sem­me työs­ken­te­le­vät joko osa-aikai­ses­ti tai kokoai­kai­ses­ti. Sovi­taan työt tar­pee­si mukaan! 

Meil­lä on kas­va­va ver­kos­to eri yri­tyk­siä, jot­ka tar­vit­se­vat tila­päi­siä tai vaki­tui­sia työn­te­ki­jöi­tä. Kun ker­rot täs­mäl­li­ses­ti mah­dol­li­suuk­sis­ta­si, tai­dois­ta­si ja mitä toi­vot työl­tä, sitä parem­min voim­me löy­tää sinul­le mie­leis­tä hommaa.

Duu­ri-tii­mi July 8, 2024
1.5K
Duu­ri-tii­mi July 5, 2024
58.6K
Duu­ri-tii­mi June 17, 2024
405
Duu­ri-tii­mi June 14, 2024
811
Soita 045 787 67364