Reippaat tyypit sujuvasti töihin!

Duuri-tiimi pähkinänkuoressa

Duu­ri-tii­mi on 2020 toi­min­tan­sa aloit­ta­nut henkilöstövuokrausfirma. 

Vuo­kraam­me tii­mi­läi­siäm­me keik­ka­hom­miin sekä vaki­tui­siin töi­hin. Meil­lä on töis­sä yli 60 rei­pas­ta tyyppiä. 

Etsim­me jat­ku­vas­ti uusia tii­mi­läi­siä asiak­kai­den tar­pei­den mukaan. 

Yritys

  • Kun haluat työn­te­ki­jän hel­pos­ti, kulut enna­koi­den ja riskittömästi
  • Apua hr-asiois­sa, työ­lain­sää­dän­nön kans­sa sekä työsopimusasioissa
  • Nor­maa­li ker­roin: 1,85 x työn­te­ki­jän palkka

Yksi haku, monta mahdollisuutta!

Työn­te­ki­jäm­me työs­ken­te­le­vät joko osa-aikai­ses­ti tai kokoai­kai­ses­ti. Sovi­taan työt tar­pee­si mukaan! 

Meil­lä on kas­va­va ver­kos­to eri yri­tyk­siä, jot­ka tar­vit­se­vat tila­päi­siä tai vaki­tui­sia työn­te­ki­jöi­tä. Kun ker­rot täs­mäl­li­ses­ti mah­dol­li­suuk­sis­ta­si, tai­dois­ta­si ja mitä toi­vot työl­tä, sitä parem­min voim­me löy­tää sinul­le mie­leis­tä hommaa.

Soita 045 787 67364