Kutomon henkilökuntaedun päättyminen / The staff benefit with Forssan Kutomo has ended

Vali­tet­ta­vas­ti moni meis­tä on kuul­lut, että Kuto­mon Fysio­te­ra­pia- ja Lii­kun­ta­kes­kus on hakeu­tu­nut kon­kurs­siin. Tämän myö­tä mei­dän hen­ki­lö­kun­tae­tu päät­tyy. Tulem­me var­mas­ti tule­vai­suu­des­sa panos­ta­maan edel­leen hyvin­voin­tiin. Kuul­laan uusis­ta eduista! 

Unfor­tu­na­te­ly, the staff bene­fit with Fors­san Kuto­mo has ended because they are clo­sing down their busi­ness. / Ella 2.8.2023

Soita 045 787 67364