Linkity tuntikirjausohje kirjallinen ohje / Linkity tutorial videos in the upper right corner of this page

  1. Avaa Li-valik­ko vasem­mas­ta yläkulmasta
  2. Valit­se “Työ­ka­len­te­ri”
  3. Klik­kaa sitä päi­vää, johon haluat kir­ja­ta tunteja.
  4. Valit­se “Pro­jek­ti” ja “Työ”-kenttiin työyk­sik­kö­si, jos­sa työs­ken­te­lit.
    ***Jos et löy­dä sopi­vaa pro­jek­tia, valit­se “Projekti”-kohtaan “Työ­tun­nit” ja kir­joi­ta alem­pa­na ole­vaan kom­ment­ti-kent­tään työyk­sik­kö­si nimi. ***
  5. Muok­kaa kel­lon­ai­ka­ra­jat työ­päi­vää­si vastaavaksi
  6. Tal­len­na = Val­mis­ta tuli!

Pal­kan saa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että työn­te­ki­jä kir­jaa työ­tun­tin­sa Lin­ki­tyyn. Mikä­li se tuot­taa haas­tei­ta, soi­ta tai. lai­ta vies­tiä meille.

Säh­kö­pos­ti: konttori@duuritiimi.fi
Päi­vys­tys­pu­he­lin: 045 78 76 73 64

Check plea­se Lin­ki­ty tuto­rial videos in the upper right cor­ner of pre­vious page.

Soita 045 787 67364