Palkanmaksu ja palkkalaskelman löytäminen/ Salary day and payslip in Linkity

Palk­ka­kausi:

Palk­ka­kausi on ole­tuk­se­na yksi kuu­kausi. Pal­kan­mak­su­päi­vä on seu­raa­van kuu­kau­den seit­se­mäs 7. päi­vä. Esi­mer­kik­si hel­mi­kuun pal­kan saat 7.3.

Mikä­li saat pal­kan kah­des­ti kuu­kau­des­sa, palk­ka­kau­det mää­räy­ty­vät seuraavasti:

Päi­vien 1-15 palk­ka tulee mak­suun 21. päi­vä
Päi­vien 16-kuu­kau­den vii­mei­nen päi­vä tulee mak­suun 7. päi­vä seu­raa­vaa kuuta

Mikä­li palk­ka­päi­vä osuu vii­kon­lo­pul­le tai pyhä­päi­väl­le, palk­ka­päi­vä on nii­tä edel­tä­vä­nä arkipäivänä.

Palk­ka­las­kel­ma löy­tyy ainoas­taan Lin­ki­tys­tä. Avaa valik­ko vasem­mas­ta ylä­kul­mas­ta, jos­sa on kol­me vii­vaa. Valit­se “Palk­ka­ni”. Ota oikea “Pal­kan­mak­su­jak­so” ja näet palkkatietosi.

Sala­ry day: Eve­ry seventh day of the month

For example the sala­ry for Novem­ber 2022 comes on Decem­ber 7, 2022

Palk­ka­las­kel­mat / Have can I find my payslips?

Avaa Lin­ki­ty Pro-sovel­luk­sen vasem­mas­ta ylä­kul­mas­ta Li-valik­ko. “Palkkani”-osiosta löy­tyy “Palkanmaksujakso”-alasvetovalikko. Valit­se halua­ma­si men­nyt palk­ka­jak­so. Voit ava­ta las­kel­man toi­min­not-otsi­kon alta orans­sis­ta lataa kuvak­kees­ta, jos­sa nuo­li osoit­taa alaspäin.

Plea­se open Lin­ki­ty Pro app and menu. The­re is “My pay­roll”. Select the cor­rect sala­ry pay­ment period and you can down­load your own payslips.

Soita 045 787 67364