Salmonellatodistus / Salmonella test

Duu­ri-tii­mi mak­saa sal­mo­nel­la­näyt­teen. Sinun tar­vit­see vain men­nä Oiva työ­ter­vey­teen tai soit­taa heil­le, mikä­li työ­vuo­ro­si ajoit­tu­vat niin, että käy­mi­nen Oivan aukio­loai­ka­na on mahdotonta. 

He ohjeis­ta­vat sinun näy­tee­no­tos­sa ja toi­mit­ta­vat todistuksen.

Elin­tar­vi­ke­työs­sä näy­te täy­tyy ottaa vii­meis­tään ensim­mäi­sen työ­vii­kon aikana.

Mikä­li asut muul­la paik­ka­kun­nal­la kuin Fors­sas­sa, soi­ta sil­loin­kin Oivaan. He opas­ta­vat näyt­teel­le sinua lähim­pään toi­mi­pis­tee­seen ja teke­vät maksusitoumuksen.

Oiva työ­ter­veys

Kuto­mon­ku­ja 2 A 1

30100 Fors­sa

p. 010 517 4160

Ma-to 8-16 

Pe 8-14 tai sopi­muk­sen mukaan

Arki­py­hät suljettu

Soita 045 787 67364