Kotisiivooja Salo

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Saloon koti­sii­voo­jaa. Työ­teh­tä­viin kuu­luu myös ikku­nan­pe­sut.  Arvos­tam­me aiem­paa koke­mus­ta vas­taa­vas­ta työs­tä, mut­ta reip­paal­la otteel­la työn­te­koon pär­jää! Ajo­kort­ti oli­si hyvä olla.  Töi­tä teh­dään arki­sin klo 7-17 välil­lä, vii­kon­lo­put vapaa­ta! Palk­kaus Kipan tes­sin mukaan. Työt alkaa mah­dol­li­sim­man pian ja jat­kuu Elo­kuun lop­puun saak­ka. Täy­det tun­nit! Täy­tä hake­mus pian, niin sovi­taan aika työ­haas­tat­te­lul­le! Haas­tat­te­lut aloi­te­taan pian ja […]

Soita 045 787 67364