Tiskari

Haem­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Saloon tar­vit­taes­sa töi­hin kut­sut­ta­vaa tiskaria/ salia­pu­lais­ta lou­nas­ra­vin­to­laan. Työt teh­dään arki­sin. Aloi­tus Mar­ras­kuus­sa! Töi­tä on tar­jol­la satun­nai­ses­ti, noin 4h vuo­ro­ja (klo 11-15). Työ­teh­tä­viin kuu­luu pää­asias­sa tis­kaa­mi­nen, mut­ta tar­peen mukaan myös salaat­ti­pöy­däs­tä huo­leh­ti­mi­nen, kas­sal­la ole­mi­nen, sii­voa­mi­nen jne.

Arvos­tam­me aiem­paa koke­mus­ta vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä. Edel­ly­tyk­se­nä viih­ty­mi­nen vauh­dik­kaas­sa työym­pä­ris­tös­sä, erin­omai­set asia­kas­pal­ve­lu­tai­dot ja hygie­nia­pas­si. Hae pian, aloi­tam­me haas­tat­te­lut heti!

Soita 045 787 67364