Erilaiset työsopimusmallit

  Täs­sä artik­ke­lis­sa käsi­tel­lään eri­lai­sia työ­so­pi­mus­mal­le­ja ja sitä, mil­lä perus­teel­la työ­so­pi­mus tuli­si vali­ta työn­te­ki­jäl­le. Artik­ke­lin luke­mi­ses­ta hyö­ty­vät sekä työn­te­ki­jän palk­kaa­mis­ta har­kit­se­vat yri­tyk­set, että työ­tä etsi­vät työn­te­ki­jät.  Työ­so­pi­mus­mal­lit ovat tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va tai mää­rä­ai­kai­nen työ­so­pi­mus eri­lai­sil­la tun­ti­mää­ril­lä. Lisäk­si käy­tös­sä on ns. keik­ka­työ­so­pi­mus, joka mah­dol­lis­taa työn vas­taa­not­ta­mi­sen sil­loin, kun se työn­te­ki­jän omiin aika­tau­lui­hin sopii.    Tois­tai­sek­si voi­mas­sa oleva […]

Soita 045 787 67364