Kameratyyppi/markkinointiassari Duuri-tiimiin

Olet­ko luo­va ja tyk­käät tou­hu­ta ihmis­ten ja video­ka­me­ran kans­sa? Me tar­vi­taan omaan poruk­kaan tyyp­pi, joka kuvaa mate­ri­aa­lia Juu­pa­Tuu­baan ja someen. Aiem­pi koke­mus ei vält­tä­mä­tön­tä, me tar­jo­taan video­­ku­­vaus- ja edi­toin­ti­kurs­si. Täs­sä oli­si mah­dol­li­suus kehit­tää har­ras­tuk­ses­ta työ ja hioa omia tai­to­ja sitä kaut­ta! Wau! Täl­lai­sia työ­tar­jouk­sia ei ihan joka päi­vä tule. Työ oli­si läh­tö­koh­tai­ses­ti koko­päi­väi­nen, mut­ta myös osa-aikatyö […]