Oppisopimus yrityksen näkökulmasta

Mitä yri­tyk­sel­tän­ne vaa­di­taan? 1. Tei­dän pitää olla val­mii­ta tilaa­maan työn­te­ki­jä vähin­tään 25 h/viikko sopi­muk­sel­la. 2. Työ­pai­kal­tan­ne pitää vali­ta opis­ke­li­jal­le yksi vas­tuu­hen­ki­lö, nk. työ­paik­kaoh­jaa­ja. Hän on oppi­laan val­men­ta­ja töis­sä. 3. Pal­kan vähim­mäis­mää­rä mää­räy­tyy työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan, kuten ns. nor­maa­leis­sa­kin työ­suh­teis­sa. 4. Kou­lu­päi­vis­tä ei koi­du Teil­le pal­kan­mak­su­vel­vol­li­suut­ta. Jot­kut yri­tyk­set halua­vat mak­saa kui­ten­kin niis­tä­kin pal­kan. Opis­ke­li­ja voi hakea myös […]

Soita 045 787 67364