Duuri-tiimin yhteystiedot

Duu­­ri-tii­­mi Päi­vys­tys:045 78 76 73 64 Samuel Alhai­nensamuel.alhainen@duuritiimi.fi050 440 8922 Eetu Mah­laeetu.mahla@duuritiimi.fi045 103 5959 Ella Alhai­nenella.alhainen@duuritiimi.fi044 544 54 83 Mira Pirimira.piri@duuritiimi.fi045 783 123 76

Vakuutukset & työtapaturma

Työ­ta­pa­tur­ma ja ammat­ti­tau­ti­va­kuu­tus: Poh­jo­la 78-20000-00407-7 Työn­te­ki­jäl­le kor­va­taan työ­ta­pa­tur­ma­na sel­lai­nen vam­ma tai sai­raus, joka aiheu­tuu työs­sä, työ­mat­kal­la tai ruo­kai­lu­tauol­la. Mikä­li tapa­tur­ma sat­tuu, ota yhteys Duu­­ri-tii­­miin p. 045 78 76 73 64 Elä­ke­va­kuu­tuk­set: Ilmarinen

Linkity tuntikirjausohje

Pal­kan saa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että työn­te­ki­jä kir­jaa työ­tun­tin­sa Lin­ki­tyyn. Mikä­li se tuot­taa haas­tei­ta, soi­ta tai. lai­ta vies­tiä meil­le. Säh­kö­pos­ti: konttori@duuritiimi.fiPäi­vys­tys­pu­he­lin: 045 78 76 73 64

Soita 045 787 67364