Toimiston aukioloajat 1.10.2023 alkaen / Office opening hours from 1 October 2023

Fors­san toi­mis­ton aukio­loa­jat:  Maa­nan­tai­sin 12-17  Tors­tai­sin 12-14  Per­jan­tai­sin 10-14  Toi­mis­to avoin­na mui­na aikoi­na sopi­muk­sen mukaan Osoi­te: Kou­lu­ka­tu 13, 30100 Fors­sa Yri­tys­ke­hi­tyk­sen tilat  Avoin ovi Pris­man puo­lel­la 1. ker­ros, toi­mis­to 125 Käy­tän­nön syis­tä meil­lä on useim­mi­ten toi­mis­ton ovi kiin­ni, mut­ta kopu­ta roh­keas­ti. Meil­lä voi olla esi­mer­kik­si haas­tat­te­lu meneil­lään, mut­ta pyrim­me aut­ta­maan mah­dol­li­sim­man pian. Usein mei­tä on toi­mis­tol­la useam­pi ja sil­loin joku […]

Kutomon henkilökuntaedun päättyminen / The staff benefit with Forssan Kutomo has ended

Vali­tet­ta­vas­ti moni meis­tä on kuul­lut, että Kuto­mon Fysio­­te­­ra­­pia- ja Lii­kun­ta­kes­kus on hakeu­tu­nut kon­kurs­siin. Tämän myö­tä mei­dän hen­ki­lö­kun­tae­tu päät­tyy. Tulem­me var­mas­ti tule­vai­suu­des­sa panos­ta­maan edel­leen hyvin­voin­tiin. Kuul­laan uusis­ta eduis­ta!  Unfor­tu­na­te­ly, the staff bene­fit with Fors­san Kuto­mo has ended because they are clo­sing down their busi­ness. / Ella 2.8.2023

Soita 045 787 67364