Työsuojelutoimikunnan kokoonpano / Composition of the Occupational Safety Committee

Täs­sä tulee hie­man infoa työ­suo­je­lu­toi­mi­kun­taan liit­tyen. Ehdok­kaak­si aset­tau­tu­mi­set tapah­tui 14.4.23 men­nes­sä. Ehdok­kai­ta tuli sel­lai­nen mää­rä, että äänes­tys­tä ei tar­vi­ta. Työ­suo­je­lu­toi­mi­kun­tam­me koos­tuu seu­raa­vis­ta jäse­nis­tä: 1 hlö edus­taa työ­an­ta­jaa, edus­ta­ja työ­suo­je­lu­pääl­lik­kö2 hlöä edus­taa työn­te­ki­jöi­tä, edus­ta­jat Pasi Poh­jo­nen ja Cia Vii­anen1 hlö edus­taa toi­mi­hen­ki­löi­tä, edus­ta­ja Mira Piri Työ­suo­je­lu­pääl­lik­kö­nä meil­lä toi­mii Eetu Mah­la ja työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu­na Mira Piri. Työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tun vara­val­tuu­te­tut ovat […]

Soita 045 787 67364